Možete nas posjetiti na adresi:

Tubos d.o.o

Briješćanska 1

71000 SarajevoBiH

www.tubos.ba

e-mail:  tubos@bih.net.ba

Mob: 061/245-589 i 062/133-805